Kada shvatiš…

Ulovljen, uhvaćen, duh mu je sputan, tamnicom okružen, umom odsutan, on i ne živi, već nekako vene. Ne želi da otpusti uspomene. Sivi mu lice, oči mu žute, neće da menja stavove krute, beži od sebe, beži od svega, da bi se lišio prošlosti stega. Al' nema sreće od bežanja toga, i nema bežanja od …