Pertla

Stavim stopalo u obuću i počinjem da vezujem pertlu... I pomislim da je baš ta pertla ono što je važno. Jer...cipela, patika, čizma, nema veze šta, ne služi najbolje bez pertle. Pertla je ta koja će sve da uveže, utegne, da oblik i funkciju... Ona će da učini da bude baš kako treba ako si …

Jasno je

Krenu neke struje od malog prsta uz šaku, na gore... Pa me drmaju kroz podlaktice sve do lakata! Uh! U trenutku se zabrinem, ne znam šta je... Onda nastave... Penju se uz nadlaktice, tu sam već ukočen, pa kad zaviju iza ramena i krenu ka kičmi, tad mi je već jasno da nemam gde. Nemam …