Plavi koverat 

Otvorila je koverat plave boje. Izvadila je izgužvani papir i počela da čita. Danas su te moje oči tražile. Trebala si im... I nisam znao kada će te videti ali sam bio siguran da će se to desiti.  Bila si prelepa u haljini plave boje koja je samo pojačavala lepotu tvojih očiju. Žurila si negde …