Na oblaku

Predugo sam hodao na oblaku sećanja držeći se za obrise onog što bi možda bilo... I, pomoću jedne fotografije i par reči iznad nje, sleteo sam u prašinu, na tvrdu i čvrstu, ispucalu zemlju, ožednelu od mojih jalovih snova. Ležim, licem okupanim u toj prašini i ne ustaje mi se. Sve me boli od tog …

Tragovi

Put ka reci. Pun tragova... Stari, nekada pomoćni drum, bio je poprilično pust. Okružen šibljem i rastinjem svakakvih boja, blago je krivudao. Išao sam da vidim tu vodu i zastao sam na mestu gde se ona jednom priljubila uz mene. Sunce je peklo tog dana ali je vrelina ipak dolazila iznutra. Sećam se šta se …