Kap

Kapi kiše su se okačile o žicu i čekaju me da prođem ispod njih da bi mi makar jedna pala na vrat, tamo negde ispod potiljka, pa da lagano klizne niz kičmu, ispod košulje, i da učini da celim mojim telom prostruji neka jeza, ona što te tera da ti se i duša pomeri i …

Jedna kap rose

Mislio sam da to nikada neću videti... A video sam. Jedna kap rose, rano, baš rano ujutru, se okačila na vrh vlati jedne travke, ovde, ispod mog prozora. I ta kap je visila i ljuljala tu vlat ne bi li je vlat pustila. A vlat nije htela... Kap je rasla a vlat se lagano, kako …